بازدید از کارخانه لوله

اطلاعات پروژه مشتری اعضای شرکت قزاقستان تاریخ 16 مرداد 1400 دسته بندی تور هیئت تجاری مکان مازندران نمای کلی پروژه سخت افزار Point of Sale که در یک فروشگاه است ، طی ده سال گذشته بسیار پیچیده شده است. سخت افزار POS مدرن شامل پول نقد tilxnxdl ، بارکد خوان [...]

بیشتر بخوانید

بازدید از کارخانه ادوات کشاورزی

اطلاعات پروژه مشتری اعضای شرکت قزاقستان تاریخ 16 مرداد 1400 دسته بندی تور هیئت تجاری مکان مازندران نمای کلی پروژه سخت افزار Point of Sale که در یک فروشگاه است ، طی ده سال گذشته بسیار پیچیده شده است. سخت افزار POS مدرن شامل پول نقد tilxnxdl ، بارکد خوان [...]

بیشتر بخوانید

بازدید از هلدینگ حوزه آسانسور

اطلاعات پروژه مشتری اعضای شرکت قزاقستان تاریخ 16 مرداد 1401 دسته بندی تور هیئت تجاری مکان مازندران نمای کلی پروژه سخت افزار Point of Sale که در یک فروشگاه است ، طی ده سال گذشته بسیار پیچیده شده است. سخت افزار POS مدرن شامل پول نقد tilxnxdl ، بارکد خوان [...]

بیشتر بخوانید

بازدید از گلخانه هوشمند

اطلاعات پروژه مشتری اعضای شرکت قزاقستان تاریخ 16 مرداد 1401 دسته بندی تور هیئت تجاری مکان مازندران نمای کلی پروژه از جمله نمونه های اجرا شده تور هیئت تجاری در بازرگانی فرهادی می توان به برگزاری تورهای تجاری بازدید از گلخانه های هوشمند اشاره کرد. مهمترین و چالش برانگیز حقایق [...]

بیشتر بخوانید
X